Техника

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация и количество экземпляров представлены в Электронном каталоге

Технічний сервіс машин

Сукач, М. К. Технічний сервіс машин : навч. посібник / М. К. Сукач. —​ Київ : Ліра-К, 2017. — 290 с.


Конструкции автомобилей и тракторов и их анализ

Самородов, В. Б. Конструкции автомобилей и тракторов и их анализ : лаб. практикум / В. Б. Самородов, Н. Е. Сергиенко, В. Н. Краснокутский ; ред. В. Б. Самородов ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 312 с.


Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Курсове проектування з використанням програм розрахунків типових з’єднань на персональних комп’ютерах

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Курсове проектування з використанням програм розрахунків типових з’єднань на персональних комп’ютерах : підручник / Г. О. Іванов [та ін.] ; дар. П. М. Полянський ; ред.: Г. О. Іванов, В. С. Шебанін ; МНАУ. —​ Миколаїв : МНАУ, 2016. — 176 с.


Машини безперервного транспорту в технологіях неорганічних речовин

Машини безперервного транспорту в технологіях неорганічних речовин : навч. посібник / О. В. Кобзєв [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ” : Видавець О. А. Мірошніченко, 2019. — 136 с.


Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Вип. 2(1327)

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”. Вип. 2(1327) : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами / відп. ред. І. В. Кононенко. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 82 с.


Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Вип. 1(1326)

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”. Вип. 1(1326) : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами ​/ відп. ред. І. В. Кононенко. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 80 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка / КНУ. — Вип. 1(24) / відп. ред. І. О. Анісімов. —​ Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2016. — 63 с.


Сучасні технології в машинобудуванні. Вип. 10

Сучасні технології в машинобудуванні = Modern Technologies of Engineering : зб. наук. пр. Вип. 10 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т ; дар. А. І. Грабченко. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 343 с.


Страницы