Історія та перспективи нафтогазовидобування

Білецький, В. С. Історія та перспективи нафтогазовидобування : навч. посібник / В. С. Білецький, Г. І. Гайко, В. М. Орловський ; НТУ “ХПІ”, НТУУ “КПІ”, ХНУМГ. — 2–ге вид., випр. та доп. — Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 302 с.