Історія науки й техніки

Ткаченко, С. С.С = History of Science and Technology : навч. посібник / С. С. Ткаченко, М. В. Гутник, В. А. Садковська ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 114 с. : іл.