Фізико-хімічні методи доочищення води

Радовенчик, Я. В. Фізико-хімічні методи доочищення води : підручник / Я. В. Радовенчик, М. Д. Гомеля. — Київ : Кондор, 2016. — 264 с. : табл., рис.