Технічна електрохімі

Технічна електрохімія : підручник : у 5 ч. - Ч. 5 : Сучасні хімічні джерела струму, електроліз розплавів, електросинтез хімічних речовин / Б. І. Байрачний [и др.] ; ред. Б. І. Байрачний ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 272 с.