Теорія механізмів технологічних машин

Теорія механізмів технологічних машин : підручник / С. В. Попов [та ін.] ; дар. В. С. Білецький ; ПолтНТУ. — Харків : НТМТ, 2019. — 268 с. : табл., рис.