Основи транспорту природних вуглеводнів

Білецький, В. С. Основи транспорту природних вуглеводнів = Fundamental of Natural Hydrocarbons Transport : посібник / В. С. Білецький, М. І. Фик ; дар. В. С. Білецький ; заг. ред. I. М. Фик ; ХТ НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 274 с.