Основи нафтогазової інженерії

Білецький, В. С. Основи нафтогазової інженерії : підручник / В. С. Білецький, В. М. Орловський, В. Г. Вітрик ; НТУ “ХПІ”, ХНУМГ. — 2-ге вид., випр. та доп. — Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 416 с.