Механіка двофазних потоків. Т. 3 : Методи розрахунків двофазних потоків у трубопровідних системах

Булат, А. Ф. Механіка двофазних потоків : у 4 т. / А. Ф. Булат, О. І. Волошин. — Т. 3 : Методи розрахунків двофазних потоків у трубопровідних системах / ІГТМ НАН України ; ред. О. І. Волошин. — Київ : Наук. думка, 2019. — 182 c.