Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт : навч. посібник / С. Л. Литвиненко [та ін.] ; заг. ред. С. Л. Литвиненко ; ДНУЗТ, НАУ. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Кондор, 2020. — 400 с.