Металоксидні нанокомпозити: електрохімічний синтез і властивості

Сахненко, М. Д. Металоксидні нанокомпозити: електрохімічний синтез і властивості : монографія / М. Д. Сахненко, О. О. Овчаренко, М. В. Ведь ; дар. М. Д. Сахненко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Панов А. М., 2019. — 148 с.