Материаловедение и технология материалов

Слесарчук, В. А. Материаловедение и технология материалов : учеб. пособие / В. А. Слесарчук. — 2‑е изд., стер. — Минск : Рипо, 2015. — 392 с. : рис.