Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Вип. 14(1339)

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”. Вип. 14(1339) : Енергетика: надійність та енергоефективність / відп. ред. А. Г. Гурин. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 83 с.