Вимірювальна техніка та метрологія. Вип. 80(1)

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 80(1) = Measuring Equipment and Metrology / відп. ред. Б. І. Стадник. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 76 с.