Вимірювальна техніка та метрологія. Вип. 79(4)

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 79(4) = Measuring Equipment and Metrology / відп. ред. Б. І. Стадник. — Львів : Львівська політехніка, 2018. — 56 с.