Автоматизація технологічних процесів і виробництв

Автоматизація технологічних процесів і виробництв : текст лекцій / НТУ “ХПІ” ; дар. С. Д. Деменкова ; уклад.: А. О. Бобух [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 92 с. : табл., рис.