Автозаправочні комплекси та автомобільні експлуатаційні матеріали

Самородов, В. Б. Автозаправочні комплекси та автомобільні експлуатаційні матеріали : навч. посібник / В. Б. Самородов, В. М. Краснокутський, О. М. Агапов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 516 с.