Техника

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация и количество экземпляров представлены в Электронном каталоге

Laboratory notebook on subject «Technology of gathering and preparation of oil- and gas-field production»

Laboratory notebook on subject «Technology of gathering and preparation of oil- and gas-field production» = Технологія збору та підготовки нафтопромислової продукції / O. P. Varavina [et al.] ; дар. В. Г. Топоров ; National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute". — Kharkiv : NTU "KhPI", 2017. — 64 p.


Гідропневмоагрегати

Гідропневмоагрегати : підручник / Є. І. Сокол [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 184 с.

 

 


Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Вип. 14(1339)

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”. Вип. 14(1339) : Енергетика: надійність та енергоефективність / відп. ред. А. Г. Гурин. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 83 с.


Расчет установившихся режимов замкнутых электрических сетей в примерах и задачах : учеб. пособие

 Барбашов, И. В. Расчет установившихся режимов замкнутых электрических сетей в примерах и задачах : учеб. пособие / И. В. Барбашов, Г. В. Омельяненко ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : ФОП Панов А. М., 2018. — 136 с.


Ліфти

Ліфти : навч. посібник / О. В. Григоров [та ін.] ; дар. О. В. Григоров. — Харків : ХНАДУ, 2016. — 172 с.

 

 


Конструкции автомобилей и тракторов и их анализ

Самородов, В. Б. Конструкции автомобилей и тракторов и их анализ : лаб. практикум / В. Б. Самородов, Н. Е. Сергиенко, В. Н. Краснокутский ; ред. В. Б. Самородов ; НТУ “ХПИ”. —​ Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 312 с.


Основи транспорту природних вуглеводнів

Білецький, В. С. Основи транспорту природних вуглеводнів = Fundamental of Natural Hydrocarbons Transport : посібник / В. С. Білецький, М. І. Фик ; дар. В. С. Білецький ; заг. ред. I. М. Фик ; ХТ НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 274 с.


Развитие риск-ориентированных подходов для повышения безопасности и эффективности эксплуатации атомных электростанций

Комаров, Ю. А. Развитие риск-ориентированных подходов для повышения безопасности и эффективности эксплуатации атомных электростанций : монография / Ю. А. Комаров ; ред. В. И. Скалозубов ; ИПБ АЕС. — Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2014. — 288 с.


Мінеральні добрива, зернові, овочеві, лісові, наливні вантажі.

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт : навч. посібник / С. Л. Литвиненко [та ін.] ; заг. ред. С. Л. Литвиненко. Ч. 3 : Мінеральні добрива, зернові, овочеві, лісові, наливні вантажі. Міжтранспортне перевантаження та раціоналізація робіт / ДНУЗТ, НАУ. — Київ : Кондор, 2018. — 152 с.


Системний підхід та логістика.

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт : навч. посібник / С. Л. Литвиненко [та ін.] ; заг. ред. С. Л. Литвиненко. Ч. 2 : Системний підхід та логістика. Тарно-штучні та штучні, контейнеризовані та палетизовані, довгомірні та великовагові, навалювальні вантажі / ДНУЗТ, НАУ. — Київ : Кондор, 2018. — 164 с.


Транспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт : навч. посібник / С. Л. Литвиненко [та ін.] ; заг. ред. С. Л. Литвиненко. Ч. 1 : Транспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби / ДНУЗТ, НАУ. — Київ : Кондор, 2016. — 208 с.


Страницы