Техника

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация и количество экземпляров представлены в Электронном каталоге

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”, Гідравлічні машини та гідроагрегати. Вип. 1, 2020

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”. Вип. 1 : Гідравлічні машини та гідроагрегати / гол. ред. М. В. Черкашенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 119 с. : табл., рис.


Проблеми безпечної експлуатації компресорного та насосного обладнання в сучасній промисловості

Проблеми безпечної експлуатації компресорного та насосного обладнання в сучасній промисловості : кол. монографія / В. С. Марцинковський [та ін.] ; ред.: В. Б. Тарельник, Є. В. Коноплянченко. — Суми : ФОП Литовченко Є. Б., 2020. — 409 с.


Динамика цикловых машин

Вульфсон, И. И. Динамика цикловых машин / И. И. Вульфсон. — Санкт-Петербург : Политехника, 2013. — 425 с.


Литво. Металургія. 2019

Литво. Металургія. 2019 : матеріали XV, VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 21-23 трав. 2019 р. : програма / НАНУ, НТУ “ХПІ”, ФТІМС НАНУ, НМетАУ, ОНПУ, БНТУ, Магдебурзький університет ; дар. О. І. Пономаренко ; заг. ред. О. І. Пономаренко. — Запоріжжя : ФОП Наталія Олександрівна Систерова, 2019. — 380 с.


Радиофизика и нелинейная динамика

Анищенко, В. С. Радиофизика и нелинейная динамика : учеб. пособие / В. С. Анищенко, Г. И. Стрелкова. — Москва : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика" ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2017. — 117 с.


Професійна підготовка майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі каузального навчання

Рудевіч, Н. В. Професійна підготовка майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі каузального навчання : монографія / Н. В. Рудевіч ; УІПА. — Харків : Диса Плюс, 2017. — 404 с. : рис.


Розрахунки бруса при складних видах деформування та статистичної невизначуваності

Розрахунки бруса при складних видах деформування та статистичної невизначуваності : навч.-метод. посібник з курсу “Опір матеріалів” / Б. М. Киркач [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. — 150 с.


Литво. Металургія. 2020

Литво. Металургія. 2020 : матеріали XVI, IX Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 8-10 верес. 2020 р. : програма / НАНУ, НТУ “ХПІ”, ФТІМС НАНУ, НМетАУ, ОНПУ, НУ “Запорізька політехніка”, БНТУ, Магдебурзький університет ; дар. О. І. Пономаренко ; заг. ред. О. І. Пономаренко. — Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2020. — 330 с.


Конструкционные нанокристаллические материалы. Научные основы и приложения

Конструкционные нанокристаллические материалы. Научные основы и приложения  = Structural nanocrystalline materials. Pundamentals and applications / К. Коч [и др.] ; пер. с англ., ред. М. Ю. Гуткин. — Москва : Физматлит, 2012. — 447 с.


Разрушение металлов

Ежов, А. А. Разрушение металлов / А. А. Ежов, Л. П. Герасимова ; отв. ред. Л. И. Леонтьев ; ИПК РАН. — Москва : Наука, 2004. — 400 с.


Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки : наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. пр. Вип. 2(2) / ДНДІВіС ОВТ ; гол. ред. В. Г. Башинський. — Чернігів : Брагинець О. В., 2019. — 175 с. : табл., рис.

 


Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту

Тверитникова, О. Є. Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту : монографія / О. Є. Тверитникова, Н. І. Посвятенко, Т. В. Мельник ; дар. О. Є. Тверитникова ; заг. ред. Е. К. Посвятенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 272 с. : табл., рис.


Короткий українсько-англійський словник термінів автомобільного транспорту : 7 000 термінів

Короткий українсько-англійський словник термінів автомобільного транспорту : 7 000 термінів / ЛНАУ, НУ “ЛП” ; дар. Б. І. Шуневич ; уклад.: Б. І. Шуневич, Г. Д. Олексів, Ю. І. Шийка. — Львів : Сполом, 2021. — 187 с.


Страницы