Техника

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация и количество экземпляров представлены в Электронном каталоге

Інноваційні пристрої вимірювання маси для безгирної повірки великовантажних платформних залізничних ваг

Інноваційні пристрої вимірювання маси для безгирної повірки великовантажних платформних залізничних ваг : монографія / К. Ф. Боряк ; дар. К. Ф. Боряк ; ред. К. Ф. Боряк. — Одеса : Апрель, 2016. — 104 с.


Спеціальні питання теорії електропривода. Динамічні процеси в складних механічних системах

Шевченко, І. С. Спеціальні питання теорії електропривода. Динамічні процеси в складних механічних системах : навч. посібник / І. . Шевченко, Д. І. Морозов ; дар. І. С. Шевченко. — Київ : Кафедра, 2014. — 200 с. 


Литво. Металургія. 2018

Литво. Металургія. 2018 : матеріали XIV, VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 22-24 трав. 2018 р. : прогр. / НАНУ, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ФТІМС, НМетАУ, ОНПУ, БНТУ, Магдебурзький університет ; НТУ “ХПІ”. — Запоріжжя : Систерова Н. О., 2018. — 328 с.


Фізичні засади формоутворення прецизійних поверхонь під час механічної обробки неметалевих матеріалів

Фізичні засади формоутворення прецизійних поверхонь під час механічної обробки неметалевих матеріалів : монографія / Ю. Д. Філатов [и др.] ; ІНМ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2017. — 247 с.


Обчислювальні процедури при аналізі некогерентного розсіяння в іоносферній плазмі

Пуляєв, В. О. Обчислювальні процедури при аналізі некогерентного розсіяння в іоносферній плазмі : монографія / В. О. Пуляєв, Є. В. Рогожкін, О . В. Богомаз ; дар. В. О. Пуляєв ; ІІОН НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 264 с.


Засоби підвищення якості електроенергії на вході і виході перетворювачів частоти та напруги з широтно-імпульсною модуляцією

Михальський, В. М. Засоби підвищення якості електроенергії на вході і виході перетворювачів частоти та напруги з широтно-імпульсною модуляцією : монографія / В. М. Михальський ; ІЕД НАН України. — Київ : ІЕД, 2013. — 340 с.


Розрахунок і проектування захисних резисторів ємнісних накопичувачів енергії : навч.-метод. посібник з курсу “Розробка електрофізичних установок для випробувань та досліджень”

Пєтков, О. О. Розрахунок і проектування захисних резисторів ємнісних накопичувачів енергії : навч.-метод. посібник з курсу “Розробка електрофізичних установок для випробувань та досліджень” : для студ. електротехнічних і електроенергетичних спец. / О. О. Пєтков ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 66 с.


Ресурсозбереження та енергоефективність процесів і обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії

Ресурсозбереження та енергоефективність процесів і обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії : матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф., м. Харків, 21-23 листоп. 2018 р. / НТУ “ХПІ”, УкрНТЦ Енергосталь, Університет ім. Отто-фон-Геріке ; наук. ред. Ю. О. Плєснецов. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 128 с.


Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування

Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування : матеріали 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 28-29 верес. 2017 р. / ХДМА, ХНТУ, НУК, ОНМУ, ОНМА, ХНАДУ, Інститут газу НАН України, НТУ, УкрДУЗТ, БНТУ, БДЕУ ; дар. А. П. Марченко. — Херсон : ХДМА, 2017. — 507 с.


Спеціальні питання теорії електропривода. Динаміка синхронного електропривода

Шевченко, І. С. Спеціальні питання теорії електропривода. Динаміка синхронного електропривода : навч. посібник / І. С. Шевченко, Д. І. Морозов ; дар. І. С. Шевченко. — Київ : Кафедра, 2014. — 276 с. 


Спеціальні питання теорії електропривода. Динаміка асинхронного електропривода

Шевченко, І. С. Спеціальні питання теорії електропривода. Динаміка асинхронного електропривода : навч. посібник / І. С. Шевченко, Д. І. Морозов ; дар. І. С. Шевченко. — Київ : Кафедра, 2014. — 328 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 838

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 838 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відп. ред. І. В. Кузьо. — Львів : Львівська політехніка, 2016. — 227 с.


Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета Вып. 72

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета = Bulletin of Kharkiv National Automobile and Highway University : сб. науч. тр. / ХНАДУ, СВНЦ ТАУ; гл. ред. В. А. Богомолов. Вып. 72. — Харьков : ХНАДУ, 2016. — 192 с. : табл., рис.


Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Машинобудування № 2(74)

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Машинобудування : зб. наук. пр. / НТУУ “КПІ”. № 2(74) / відп. ред. М. І. Бобир. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2015. — 158 с. : табл., рис.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 839

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 839 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Львівська політехніка, 2016. — 87 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика Вип. 1

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вип. 1(15) / відп. ред. О. К. Закусило. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2015. — 72 с. : табл., рис.


Страницы