Техника

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация и количество экземпляров представлены в Электронном каталоге

Білецький Володимир Стефанович

Білецький В. С. = Biletskyy Volodymyr S : до 70-річчя від дня народження В. С. Білецького : біобібліогр. покажч.  / Донецьке відділення НТШ ; дар. В. С. Білецький ; уклад.: О. Башун, В. Оліфіренко ; ред. Р. М. Кушнір. — Харків ; Львів : НТШ, 2020. — 156 с. 


Автозаправочні комплекси та автомобільні експлуатаційні матеріали

Самородов, В. Б. Автозаправочні комплекси та автомобільні експлуатаційні матеріали : навч. посібник / В. Б. Самородов, В. М. Краснокутський, О. М. Агапов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 516 с.


Механіка двофазних потоків. Т. 3 : Методи розрахунків двофазних потоків у трубопровідних системах

Булат, А. Ф. Механіка двофазних потоків : у 4 т. / А. Ф. Булат, О. І. Волошин. — Т. 3 : Методи розрахунків двофазних потоків у трубопровідних системах / ІГТМ НАН України ; ред. О. І. Волошин. — Київ : Наук. думка, 2019. — 182 c.


Історія науки й техніки

Ткаченко, С. С.С = History of Science and Technology : навч. посібник / С. С. Ткаченко, М. В. Гутник, В. А. Садковська ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 114 с. : іл.

 


Технологія газотермічного і вакуумно-конденсаційного нанесення покриттів

Дубовий, О. М. Технологія газотермічного і вакуумно-конденсаційного нанесення покриттів = Thermal And Vacuum-Condensation Spray Technology : підручник / О. М. Дубовий, А. А. Карпеченко, М. М. Бобров ; НУК. — Миколаїв : Торубара В. В., 2018. — 202 с.


Технологія напилення покриттів

Dubovoy, A. N. Spray Technology = Технологія напилення покриттів : Study Guide / A. N. Dubovoy, A. N. Stepanchuk ; Admiral Makarov National University of Shipbuilding. — Mykolaiv : Torubara V. V., 2017. — 160 с.


Електроніка і мікросхемотехніка

Войцицький, А. П. Електроніка і мікросхемотехніка : підручник / А. П. Войцицький, М. А. Войцицький ; ЖНАЕУ. — Херсон : Олді-плюс, 2018. — 300 с.


Допуски і посадки в машинобудуванні : міжнародні та національні аспекти стандартизації

Дубровський, С. С. Допуски і посадки в машинобудуванні : міжнародні та національні аспекти стандартизації : навч. посібник / С. С. Дубровський ; КНУ. — Львів ; Кривий Ріг : Новий світ — 2000, 2019. — 242 с.


Взаємозв’язок властивостей неокисненого вугілля з найвищою теплотою згоряння та максимальною вологоємністю

Мірошниченко, Д. В. Взаємозв’язок властивостей неокисненого вугілля з найвищою теплотою згоряння та максимальною вологоємністю : монографія / Д. В. Мірошниченко, Я. С. Балаєва, Ю. С. Кафтан ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ” : Планета-Прінт, 2019. — 121 с. : табл., рис.


Вдосконалення методів достоверізації вихідної інформації на прикладах прогнозних задач в електроенергетиці

Тимчук, С. О. Вдосконалення методів достоверізації вихідної інформації на прикладах прогнозних задач в електроенергетиці : монографія / С. О. Тимчук, М. М. Черемісін, В. В. Черкашина ; дар. В. В. Черкашина. — Харків : Факт, 2020. — 192 с. : табл., рис.


Акустико-емісійне діагностування корозійно-водневого розтріскування конструкційних сталей

Назарчук, З. Т. Акустико-емісійне діагностування корозійно-водневого розтріскування конструкційних сталей : монографія / З. Т. Назарчук, В. Р. Скальський, Т. В. Селівончик ; ФІМІ НАН України. — Київ : Наук. думка, 2019. — 256 с.


Проектирование гидроэлектростанций

Проектирование гидроэлектростанций : учеб. пособие / С. Ф. Артюх [и др.] ; дар.: А. П. Лазуренко [и др.] ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : ФОП Панов А. М., 2019. — 140 с. : табл., рис.


Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами

Кацив, С. Ш. Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами : навч. посібник / С. Ш. Кацив, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук. — Херсон : Олді-Плюс, 2018. — 148 с.


Основи експлуатації, обслуговування та ремонту двигунів внутрішнього згоряння

Митрофанов, О. С. Основи експлуатації, обслуговування та ремонту двигунів внутрішнього згоряння : навч. посібник / О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін ; НУК. — Миколаїв : Торубара В. В., 2018. — 152 с.


Все о технике и транспорте

Все о технике и транспорте / дар. С. В. Койсина ; пер. с англ. А. Валуйская. — Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2012. — 64 с.


Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола

Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю. О. Карпов [та ін.] ; ред. Ю. О. Карпов ; ВНТУ. — вид. стер. — Херсон : Олді-плюс, 2019. — 456 с.


Страницы