Наукометрические исследования

Інфометрія вивчає математичні, статистичні методи і моделі та їхнє використання для кількісного аналізу структури і особливостей наукової інформації, закономірностей про¬цесів наукової комунікації, включаючи виявлення самих цих закономірностей.
     Сучасні бібліотеки реалізують дослідження у різних підгалузях інформетріі (бібліометрія, наукометрія, вебометрія)
     Наукометрія - наукова дисципліна, яка вивчає розвиток науки через численні вимірювання наукової інформації, такі як кількість наукових статей, опублікованих у даний період часу, цитованості т.д.

«Ядро» мировых научных изданий

Логотип Web of ScienceWeb of science (WoS), Scopus

Две универсальные авторитетные наукометрические платформы - Web of Science компанииThomson Reuters (http://thomsonreuters.com/) и SciVerse Scopus издательства Elsevier (http://elsevierscience.ru/about/worldwide) наиболее известны в мире.

Web of Science и SciVerse Scopus индексируют десятки тысяч периодических изданий, являются источником данных при проведении аналитико-прогнозных исследований в различных регионах и по различным областям знаний.    Логотип Scopus


Страницы