Список публикаций о жизни и деятельности Н. А. Валяшко

 1. Аржанов Н. П. Купянск – Харьков, аптека – лаборатория, фармация – химия: вертикали судьбы провинциала (по страницам автобиографии Н. А. Валяшко) / Н. П. Аржанов // Провизор. — 2001. — № 7. — С. 16–18.
 2. Аржанов Н. П. Купянск – Харьков, аптека – лаборатория, фармация – химия: вертикали судьбы провинциала (по страницам автобиографии Н. А. Валяшко) / Н. П. Аржанов // Провизор. — 2001. — № 8. — С. 14–17.
 3. Атрощенко В. И. Н. А. Валяшко [Некролог] / В. И. Атрощенко, Б. Н. Тютюнников // Украинский химический журнал. — 1955. — Т. 21. — Вып. 4. — С. 541–543.
 4. Валяшко Микола Овксентійович // Українська Радянська Енциклопедія.— Київ : АН УРСР, 1978. — Т. 2. — С. 116.
 5. Валяшко М. О. [Електронний ресурс] // Історія Харкова у пам'ятних дошках Фактографічні та бібліографічні відомості. —
  Ресурс доступу : http://mevorydoskikharkov.blogspot.ru/2015/12/blog-post_23.html. — Назв. з екрану. — Дата зверння: 14.09.20.
 6. Валяшко Николай Авксентьевич [Электронный ресурс] // Биография. ру. Биографическая энциклопедия. —
  Ресурс доступа : http://mevorydoskikharkov.blogspot.com/2015/12/blog-post_23.html. — Назв. з екрана. — Дата обращения: 14.09.20.
 7. Валяшко Николай Авксентьевич [Электронный ресурс] // Большая биографическая энциклопедия. —
  Ресурс доступа : http://www.terminy.info/biography/big-biographical-encyclopedia/valyashko-nikolay-avksentevich. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 14.09.20.
 8. Валяшко Николай Авксентьевич [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная Энциклопедия. —
  Ресурс доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Валяшко,_Николай_Авксентьевич. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 14.09.20.
 9. Валяшко Николай Авксентьевич [Электронный ресурс] // Кардиологический Энциклопедический Словарь. —
  Ресурс доступа : http://vetconsultplus.ru/v/Valjashko-Nikolaj-Avksentevich-Valjashko-N-A.html. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 14.09.20.
 10. Валяшко Николай Авксентьевич [Электронный ресурс] // Лекарственные средства. —
  Ресурс доступа : http://www.9lc.com/valyashko-nikolay-arsentevich.html. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 14.09.20.
 11. Валяшко Николай Авксентьевич [Электронный ресурс] // Фармацевтика. Медицина. Биология. —
  Ресурс доступа : http://info-farm.ru/alphabet_index/v/valyashko-nikolajj-avksentevich.html. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 14.09.20.
 12. Вчені Харківського державного медичного університету 1805 – 2005 / за ред. А. Циганенка. — Харків : Легат ЛТД, 2005. — 417 с.
 13. Гарна Н. Валяшко Микола Овксентійович [Електронний ресурс] / Н. Гарна // Фармацевтична енциклопедія. —
  Ресурс доступу : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/1671/valyashko-mikola-ovksentijovich. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 19.04.18.
 14. Григор’єва М.  Від фармацевтичної кафедри до провідного університету: 210 років фармацевтичної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Марина Григор’єва, Олена Стратілат // Молодість фармації : газета Національного фармацевтичного університету. — 2015. — № 8 (136). — С. 2. 
  Режим доступу: https://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/gazeta_136.pdf (дата звернення: 24.09.2020).
 15. Жінка, наука та родина. «Перші леді» Національного фармацевтичного університету [Електронний ресурс] // Академія : освітній портал. —
  Режим доступу: https://academia.in.ua/ (дата звернення: 23.09.2020).
 16. Журило Д. Ю. Становление и развитие Харьковского Технологического института в конце XIX — начале XX веков : монография / Д. Ю. Журило ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2016. — С. 57.
 17. Історія кафедри [Електронний ресурс] // Кафедра фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету : сайт кафедри. —
  Режим доступу: https://pharmchem.nuph.edu.ua/?page_id=10 (дата звернення: 23.09.2020).
 18. Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти. — Харків : Золоті сторінки, 2005. — С. 26.
 19. Левцова Н. Н. К 130-летию со дня рождения Н. А. Валяшко / Н. Н. Левцова // Сьомі Сумцовські читання : матеріали наук. конф. «Історія та археологія Слобожанщини в музеях Харківщини : до 100-річчя відкриття Салтівської культури», 12 квіт. 2001 р. — Харків, 2002. — С. 23–25.
 20. Литвиненко М. М. До десятиріччя з дня смерті доктора фармацевтичних наук професора Валяшко М. О. // Фармацевтичний журнал. — 1965. — № 6. — С. 86–88.
 21. Личности фармации [Электронный ресурс] : скульптурная композиция // Памятники. Харьков. —
  Ресурс доступа : https://mistaua.com/Приметности/Памятники/личности-фармации/1601/?setcity=125. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 12.04.18.
 22. Луцкий А. Памяти профессора Н. А. Валяшко (1871 - 1955) / А. Луцкий, В. Атрощенко // Журнал общей химии. — 1956. — Т. ХХVI, вып. 2. — С. 288–294.
 23. М. О. Валяшко : до 140-річчя з дня народження : біобібліографічний покажчик. — Харків : НФаУ, 2011. — 48 с. — (Вчені фармації).
 24. Микола Овксентійович Валяшко. Сторінками біографії: (до 140-річчя з дня народження) [Електронний ресурс] // Національний фармацевтичний університет = National university of pharmacy : сайт. —
  Режим доступу: https://nuph.edu.ua/valyashko-nikolajj-avksentevich/ (дата звернення: 23.09.2020).
 25. Музей истории фармации Украины. — Ф. 1. Валяшко М. О. — д. 1. — л. 58.
 26. Н. А. Валяшко [Электронный ресурс] // Купянский уезд. —
  Ресурс доступа : http://kupyanskuezd.at.ua/publ/znamenitye_zemljaki/n_a_valjashko/5-1-0-32. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 14.09.20.
 27. Несвит Е. А. Горячий поборник высшего фармацевтического образования : Валяшко Николай Авксентьевич (1871–1955) / Е. А. Несвит // Служение отечеству и долгу : очерки о жизни и деятельности ректоров Харьк. вузов (1805–2004 годы) / под общ. ред. д-ра ист. наук. проф. В. И. Астаховой и д-ра ист. наук. проф. Е. В. Астаховой. — Харьков, 2004. — С. 211–212. — Библиогр. в конце ст.
 28. Николай Авксентьевич Валяшко [Электронный ресурс] // Большая энциклопедия нефти и газа. —
  Ресурс доступа : http://www.ngpedia.ru/id324972p1.html. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 14.09.20.
 29. Николай Авксентьевич Валяшко организатор НФаУ [Электронный ресурс] // YouTube.UA. —
  Ресурс доступа : https://www.youtube.com/watch?v=MC7_HBX_hik. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 14.09.20.
 30. Огарь С. Валяшко Микола Овксентійович / С. Огарь // Енциклопедія сучасної України. — Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. — Т. 4. — С. 61.
 31. Сало Д. П. Пам’яті М. О. Валяшка / Д. П. Сало, I. T. Депешко // Фармацевтичний журнал. — 1971. — № 6. — С. 82–84.
 32. Сирова Г. О. Валяшко Микола Авксентійович (1871–1955) / Г. О. Сирова // Видатні вихованці харківської вищої медичної школи. — Харків, 2010. — С. 32–33 : портр. — Бібліогр. наприкінці ст.
 33. Славные имена национального фармацевтического университета / под ред. чл.-корр. НАН Украины В. П. Черных. — Харьков : Прапор, 2005. — 199 с.
 34. Студентська конференція : тези студентської конференції першокурсників, присвяченої 145-річчю з дня народження М. О. Валяшко, лютий 2016 р. — Харків, ХНМУ. — 2016. — 58 с.
 35. Тютюнников Б. Николай Авксентьевич Валяшко. К сорокалетию научной и сорокапятилетию педагогической и общественной деятельности / Б. Тютюнников, А. Киприанов // Бюллетень Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева. — 1941. — № 4. — С. 37–40.
 36. Украинская фармацевтическая академия: 1921-1996 / под ред. В. П. Черных. — Харьков, 1996.
 37. Ученые Украины – фармации : справочник-проспект / под ред. проф. И. М. Перечная. — Харьков, 1991. — 225 с.
 38. Фесенко В. Ю. Внесок Миколи Валяшка в організацію та розвиток самостійної фармацевтичної освіти в Україні / В. Ю. Фесенко // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали Дніпропетровської сесії ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Дніпропетровськ : ТОВ «Іноввація», 2013. — С. 202–205.
 39. Фесенко В. Ю. Життя та науково-педагогічна діяльність професора М. О. Валяшка (1871-1955 рр.) – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки. — Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». — Харків, 2014.
 40. Фесенко В. Ю. Микола Валяшко – становлення науковця (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Ю. Фесенко // Гілея : наук. вісник : зб. наук. пр. — Київ : ВІР УАН, 2012. — Вип. 67. — С. 168–173.
 41. Фесенко В. Ю. Микола Валяшко – фундатор вітчизняної фармацевтичної освіти / В. Ю. Фесенко // Гілея : наук. вісник : зб. наук. пр. — Київ : ВІР УАН, 2012. — Вип. 66. — С. 92–98.
 42. Фесенко В. Ю. Микола Валяшко та вислання радянською владою інтелігенції у 1922-23 рр. / В. Ю. Фесенко // Освіта і наука в Україні. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. — Дніпропетровськ : Роял Принт, 2013. — С. 19–21.
 43. Фесенко В. Ю. Микола Валяшко та критика теорії електромагнітного резонансу / В. Ю. Фесенко // Каразинські читання (історичні науки) : тези доповідей 66-ї міжнар. наук. конф. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразна, 2013.
 44. Фесенко В. Ю. Між хімією та фармацією: життєвий шлях Миколи Валяшка / В. Ю. Фесенко // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків : Колегіум, 2012. — Вип. 46. — С. 206–211.
 45. Фесенко В. Ю. Наука на тлі політики: сторінки біографії М. О. Валяшка / В. Ю. Фесенко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. — Дніпропетровськ : Грані, 2014. — № 4. — С. 165–170.
 46. Фесенко В. Ю. Науково-дослідна діяльність Миколи Валяшка в галузі фітохімії ХІХ — на початку ХХ ст. / В. Ю. Фесенко // Матеріали 12-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». — Київ, 2013. — С. 335–337.
 47. Фесенко В. Ю. Науково-дослідна діяльність професора Миколи Валяшка у галузі спектрографії / В. Ю. Фесенко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. пр. Сер. : Історія науки і техніки. — Харків : НТУ «ХПІ», 2013. — № 48. — С. 170–189.
 48. Фесенко В. Ю. Николай Авксентьевич Валяшко и идеологические кампании советской власти в сфере науки 1920-х — 1930-х годов / В. Ю. Фесенко // Актуальные проблемы социологии, политологии, философии и истории. — Новосибирск : «СибАК», 2013. — С. 94–105.
 49. Фесенко В. Ю. Николай Валяшко — пионер спектрографических исследований производных бензола в Российской империи [Электронный ресурс] / Фесенко В. Ю. // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. —
  Ресурс доступа : http://www.jurnal.org/articles/2014/hist16.html. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 14.09.20.
 50. Фесенко В. Ю. Життя та науково-педагогічна діяльність професора М. О. Валяшка (1871–1955 рр.) [Електронний ресурс] : Спеціальність 07.00.07 — історія науки і техніки : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. — Харків : НТУ «ХПИ», 2014. — 239 с. — *. —
  Ресурс доступу : http://www.kpi.kharkov.ua/archive. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 14.09.20
 51. Харьковский политехнический институт 1885-1985. История развития / отв. ред. Н. Ф. Киркач ; рец. В. И. Оноприенко. — Харьков : Вища шк., 1985. — С. 6, 82 [фото], 107. — *
 52. Харьковский политехнический. На рубеже тысячелетий / Л. Л. Товажнянский [и др.] ; ХГПУ. — Харьков : Прапор, 2000. — С. 111. — *
 53. Харьковское медицинское общество: 1861–1911 гг. Очерки его пятидесятилетней деятельности / под ред. С. Н. Игумнова. — Харьков : Тип. и лит. М. Зильберберг и Сыновья, 1913. — 542 с.
 54. Черных В. П. Валяшко Н. А. — гражданин, ученый, педагог / В. П. Черных, Е. А. Подольская, Н. Н. Савченко // Фармация. — 1992. — Т. 51, № 1.— С. 76–78.
 55. Черных В. П. Дело всей жизни. Н. А. Валяшко — гражданин, ученый, педагог / В. П. Черных, Е. А. Подольская, Н. Н. Савченко // Фармац. журн. — 1991. — № 4. — С. 3–5.
___________________________________________________________________
* — наличие издания в фонде научно-технической библиотеки НТУ «ХПИ»