Список о жизнедеятельности И. М. Фыка

 1. До ювілею Іллі Михайловича Фика // Вісник Харків. Нац. ун-ту ім. В. Н. Каразина. — Харків, 2018. — Вип. 49 : Геологія. Географія. Екологія. — С. 8.
 2. Науковці України. Еліта держави. Т. II / упоряд. Я. Білейчук. — 2- ге вид. — Київ : Логос Україна, 2012. — С. 279.
 3. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». — Київ. — 2017. — С 105. —*
 4. Фик Iлля Михайлович [Електронний ресурс] // Видавництво Логос. Науковці України еліта держави. — Режим доступу: http://www.logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued2&id=776. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 24.06.2020.
 5. Фик Ілля Михайлович. Почесні імена України - еліта Держави [Електронний ресурс] // Видавництво Логос Україна. Режим доступу http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=piued5&id=2528. - Дата звернення 02.04.2021
 6. Фик Ілля Михайлович [Електронний ресурс] // Facebook. Нефть и газ Украины». — Режим доступу: https://m.facebook.com/oilgas.ua/posts/1037067886484041. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 24.06.2020.
 7. Фик Ілля Михайлович [Електронний ресурс] // Вікіпедія. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 24.06.2020.
 8. Фик Ілля Михайлович [Електронний ресурс] // Нафтова галузь України: поступ і особистості. — Режим доступу: http://www.logos.biz.ua/proj/naftogaz/pdf2/ng_288.pdf. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 24.06.2020.
 9. Фик Ілля Михайлович [Електронний ресурс] // Національно-технічна бібліотека Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». — Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/uk/Fyk_biogr. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 24.06.2020.
 10. Фик Ілля Михайлович [Електронний ресурс] // Хаківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка. Винахідники Харкова». — Режим доступу: https://korolenko.kharkov.com/page.php?page=vynahidnyky-kharkova&p=37. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 24.06.2020.
 11. Фик Ілля Михайлович [Електронний ресурс] // Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. — Режим доступу: https://www.univer.kharkov.ua/ua/person/Illya.M.Fyk. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 24.06.2020.
 12. Фик Ілля Михайлович [Електронний ресурс] // Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Факультет геології, географії, рекреації і туризму. Кафедра мінералогії, петрографії та корисних копалин. — Режим доступу: http://geo.karazin.ua/departments/mineralogy/. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 24.06.2020.
 13. Фик Ілля Михайлович [Електронный ресурс] // Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Кафедра «Видобування нафти, газу та конденсату».— Режим доступу:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/927. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 24.06.2020.
 14. Фык Илья Михайлович [Электронный ресурс] // Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт». Кафедра Добыча нефти, газа и конденсата. — Режим доступа: http://www.kpi.kharkov.ua/rus/department/vidobuvannya-nafti-gazu-ta-kondensatu/. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 24.06.2020.      
        ___________________________________________________________________________
         *— наличие издания в фонде научно–технической библиотеки НТУ «ХПИ»
         +— наличие издания в фонде Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского

Список публикаций составлен по состоянию на 02.04.2021 г.