Публикации о жизни и деятельности В. Т. Єфимова

  1. Ведь В. Є. 85 річниці з дня утворення кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів присвячується / В. Є. Ведь // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер. : Хімія, хімічна технологія та екологія = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Ser. : Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук. пр. — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — № 35 (1311). — С. 3. 
  2. До 100-річчя з дня народження відомого вченого [Електронний ресурс] // Музей НТУ "ХПІ". — Ресурс доступу: http://web.kpi.kharkov.ua/museum/2021/12/13/do-100-richchya-z-dnya-narodzhennya/. — Загол. з екрану. — Дата звернення: 09.09.2022.
  3. До 125-річчя кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології НТУ «Харківський Політехнічний Інститут» / О. Я. Лобойко, Г. І. Грінь // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2010. — № 10. — С. 17-24. 
  4. Зайцев Ю. І. Єфимов В’ячеслав Тихонович [Електронний ресурс] / Ю. І. Зайцев // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін. ; НАН України, НТШ. — Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. — Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20191. — Загол. з екрану. — Дата звернення: 10.06.2022.
  5. Єфимов В’ячеслав Тихонович [Електронний ресурс] Історія // Кафедра «Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу» НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ». — Режим доступу: http://web.kpi.kharkov.ua/acem/uk/pro-nas/. — Загол. з екрану. — Дата звернення: 10.06.2022.
  6. Єфимов В’ячеслав Тихонович [Електронний ресурс] // Єфімов Олександр В’ячеславович . — Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/uk/Yefimov_author. — Загол. з екрану. — Дата звернення: 10.06.2022.
  7. Єфимов В. Т. Атрощенко Василь Іванович Харків (1945—1991) [Електронний ресурс] // Вікіпедія Вільна енциклопедія. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/. — Загол. з екрану. — Дата звернення: 10.06.2022.
  8. Тверитникова О. Є. Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту : монографія / О. Є. Тверитникова, Н. І. Посвятенко, Т. В. Мельник ; заг. ред. Е. К. Посвятенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — 272 с. 
  9. Учёный, организатор, педагог [Электронный ресурс] // Політехнік. 2011. номер 23.  30 листоп. Ресурс доступу: http://polytechnic.kpi.kharkov.ua/ViewArticle.asp?id=3393&print=yes. — Загол. з екрану— Дата звернення: 08.09.2022.

Список составлен по состоянию на 09.09.2022 г.