Публикации о жизни и деятельности П. П. Будникова

 1. Бережной А. С. П. П. Будников. До 70-річчя з дня народження і 45-річчя наукової, педагогічної та громадської діяльності / А. С. Бережной, Х. П. Войнаральский // Вісник Акад. Наук УРСР. — 1955. — № 12 (229). — С. 57-58.
 2. Будников Петр Петрович [Электронный ресурс] // Создание химических школ университета и результаты их научных исследований / Л. Л.  Товажнянский, А. Я. Лобойко, Г. И. Гринь, И. А. Слабун. — Харьков, 2016 г.
 3. Будніков Петро Петрович // Товажнянський Л. Л. Навіки в пам’яті. Меморіальні дошки НТУ «ХПІ» : довідник / Л. Л. Товажнянський, В. І. Ніколаєнко, Ю. Д. Сакара ; дар. В. І. Ніколаєнко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — С. 12–13. —*
 4. Будников Петр Петрович // Харьковский политехнический. Ученые и педагоги / Костенко Юрий Трофимович [и др.] ; ХГПУ. — Харьков : Прапор, 1999. — С. 63–64. —*
 5. Будников Петр Петрович (1885–1968) / Ю. К. Щипалов // Из "Золотого фонда" ИГХТУ. Биографические очерки о руководителях, преподавателях и сотрудниках ИВПИ – ИХТИ – ИГХТА – ИГХТУ. Віп. 1. – Иваново : ИГХТУ, 2005. – С. 56-59. 
 6. Будников Петр Петрович [Электронный ресурс] // Герои страны. — Ресурс доступа : http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11505. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 03.10.18.
 7. Будников Петр Петрович [Электронный ресурс] // Жизнеописание П. П.  Будникова. — Ресурс доступа : http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray2/regions/bibliog/budnikov.htm. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 03.10.18.
 8. Будников Петр Петрович [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная энциклопедия. — Ресурс доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 03.10.18.
 9. Будников Петр Петрович [Электронный ресурс] // Биография. ру. Биографическая энциклопедия. — Ресурс доступа : http://www.biografija.ru/biography/budnikov-petr-petrovich.htm. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 03.10.18.
 10. Будников Петр Петрович [Электронный ресурс] // Информационная система «Архивы РАН». — Ресурс доступа : http://isaran.ru/?guid=10A52B60-FF3B-29F0-7812-886054098B3A&q=ru/person. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 03.10.18.
 11. Будников Петр Петрович [Электронный ресурс] // Личности : биограф. банк данных. —
  Ресурс доступа : https://persons-info.com/persons/BUDNIKOV_Petr_Petrovich. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 03.10.18.
 12. Будников Петр Петрович [Электронный ресурс] // Знаменитости. Все персоны. — Ресурс доступа : https://persona.rin.ru/view/f/0/29035/budnikov-petr-petrovich. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 03.10.18.
 13. Будников Петр Петрович [Электронный ресурс] // ЭнциклопедиЯ. — Ресурс доступа : http://wiki-org.ru/wiki/. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 03.10.18.
 14. К 125-летию со дня рождения Петра Петровича Будникова. — (Информация) // Стекло и керамика. — 2010. — № 12. — С. 31-32 : 1 фото. —*
 15. П. П. Будников. К 75-летию со дня рождения // Украинский хим. журнал. — 1960. — Вып. 6. — С. 683.
 16. П. П. Будников. К 90-летию со дня рождения // Украинский хим. журнал. — 1976. — Т. 42, № 2. — С. 215.
 17. П. П. Будников (1885–1986) // Известия Акад. Наук СССР. Неорганические материалы. — 1969. — № 2. — С. 408-409.
 18. Товажнянський Л. Вчені НТУ «ХПІ» Міжнародному року хімії [Електронний ресурс] / Л. Товажнянський // Політехнік. — 2011. — 19 мая (№ 11-12). — Ресурс доступу : http://polytechnic.kpi.kharkov.ua/ViewArticle.asp?id=3233. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 13.03.19.
 19. Харьковский политехнический институт 1885-1985. История развития / отв. ред. Н. Ф. Киркач ; рец. В. И. Оноприенко. — Харьков : Вища шк., 1985. — С. 6, 71, 72, 81, 92, 202. —*
 20. Шульга І. М. Підготовка науково-педагогічних кадрів із хімії та хімічної технології у Харківському хіміко-технологічному інституті (19301949 рр.) / І. М. Шульга // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 8–9 квітня 2014 р., м. Харків / ред. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — С. 419. — Ресурс доступу : http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8262. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 13.03.19.
 21. Шульга І. М. Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах : присвячується 130-річчю підготовки інженерних кадрів для хім. і харч. промисловості України / І. М.  Шульга ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Рожко С. Г., 2016. — С. 5, 11, 72, 82, 83, 107, 119, 128, 129, 136, 140, 144, 181. —*
____________________________________________________________________
*— наличие издания в фонде научно-технической библиотеки НТУ «ХПИ»