Методика викладання психології

Романовський, О. Г. Методика викладання психології : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський, С. М. Резнік ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 56 с.