Мистики и маги Тибета

Давид-Неэль, А. Мистики и маги Тибета / А. Давид-Неэль ; пер. с фр., авт. предисл. Т. Лещенко-Сухомлина. —​ Москва : Дягилевъ Центръ : ЦДЛ, 1991. — 216 с.