Границі і неперервність. Тестові завдання для контролю знань з вищої математики

Границі і неперервність. Тестові завдання для контролю знань з вищої математики / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар.: О. П. Пріщенко, Т. Т. Черногор ; уклад.: О. П. Пріщенко, Т. Т. Черногор. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 60 с.