Философия. Психология

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи

Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник / В. О. Киричук [та ін.] ; заг. ред.: Н. В. Лук'янчук, Н. А. Климова ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 132 с.


Конфліктне спілкування в інженерній діяльності

Романовський, О. Г. Конфліктне спілкування в інженерній діяльності : навч. посібник / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Н. В. Підбуцька ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — 293 с.


Психологія та педагогіка праці особистосгі: від обдарованості дитини до майстерності дорослого

Рибалка, В. В. Психологія та педагогіка праці особистості: від обдарованості дитини до майстерності дорослого : посібник / В. В. Рибалка ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 220 с.


Основи зоопсихології

Губко, О. Т. Основи зоопсихології : навч. посібник / за ред. С. І. Болтівця. — К.: Світогляд, 2006. — 190 с.


Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі

Лучинкіна, А. І. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі : монографія / А. І. Лучинкіна, К. Г. Мілютіна, Т. А. Яншина ; заг. ред.: А. І. Лучинкіна, Т. А. Яншина ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 252 с.


Основи лідерства

Нестуля, О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, В. В. Карманенко. — К.: Знання, 2013. — 358 с.


Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми

Шаповалов, Б. Б. Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми : монографія / Б. Б. Шаповалов, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 230 с.


Філософія

Філософія : підручник / Л. В. Губерський [та ін.] ; ред. Л. В. Губерський ; худож. О. Д. Кононученко. — Харків : Фоліо, 2013. — 510 с.


Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги

Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги : монографія / А. В. Мітлош [та ін.] ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 290 с.


Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату

Кунгурцева, Л. В. Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату : монографія / Л. В. Кунгурцева, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 242 с.


Психологія

Психологія : підручник / С. Д. Максименко [та ін.] ; ред. І. Ф. Прокопенко ; худож. Ю. Ю. Романіка. — Харків : Фоліо, 2012. — 863 с.


Етика бізнесу

Лихолат, С. М. Етика бізнесу : навч. посібник / С. М. Лихолат, І. Б. Гапій. — Київ : Знання, 2013. — 367 с.


Соціальна психологія. Практикум

Темрук, О. В. Соціальна психологія. Практикум : навч. посібник / О. В. Темрук ; Нац. педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Каравела, 2013. — 280 с.


Психодіагностика

Галян, І. М. Психодіагностика : навч. посібник / І. М. Галян. — 2-ге вид., стер. — К. : Академвидав, 2011. — 464 с.


Технологія формування команд в організаціях

Технологія формування команд в організаціях : навч. посібник / Л. М. Карамушка [та ін.] ; дар. Т. В. Гура ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології АПН України, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Київ ; Харків : НТУ “ХПІ”, 2011. — 184 с.


Философские проблемы космологии

Базалук, O. A. Философские проблемы космологии : монография / О. А. Базалук, И. В. Владленова. — X. : Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, 2013. — 190 с.


Соціальна психологія. Практикум

Ставицька, Світлана Олексіївна. Соціальна психологія. Практикум : навч. посібник / С. О. Ставицька, В. В. Волошина ; Ін-т соціології, психології та управління нац. пед. ун-ту . — Київ : Каравела, 2013. — 320 с.


Філософія

Данильян, О. Г. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. — 2-ге вид., допов. і переробл. — X. : Право, 2012. — 312 с.


Страницы