Розвиток когнітивних якостей у бізнес-лідерів

Гура, Т. В. Розвиток когнітивних якостей у бізнес-лідерів : навч. посібник / Т. В. Гура ; дар. Т. В. Гура ; НТУ “ХПІ”. — Київ : НВЦ Пріорітети, 2016. — 40 с.