Психологія інновацій та реклами

Закалик, Г. М. Психологія інновацій та реклами : навч. посібник / Г. М. Закалик, Н. В. Партико ; НУ “ЛП”. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 248 с.