Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

Тарасенко, І. В. Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство) : тексти лекцій для студ. Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу / І. В. Тарасенко ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 48 с.