Историческое родство развития прикладных технических наук

Історична спорідненість розвитку прикладних технічних наук : монографія / Е. К. Посвятенко, О. Є. Тверитникова, Н. І. Посвятенко, Т. В. Мельник ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» : ФОП Панов А. М., 2017. — 224 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: Посвятенко Э. К., Тверитникова Е. Е., Посвятенко Н. И., Мельник Т. В.