Интеллектуальная собственность: магистерский курс

Інтелектуальна власність: магістерський курс : підручник / П. Г. Перерва, В. І. Борзенко, Т. О. Кобєлєва, А. В. Косенко, М. М. Ткачов, Л. В. Перевалова, О. Є. Аврамова, І. А. Тарасенко, І. В. Шуба, О. П. Косенко, М. Ю. Глізнуца, В. Г. Дюжев, М. В. Маслак. ; ред.: П. Г. Перерва, В. І. Борзенко, Т. О. Кобєлєва ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». ​— Харків : Планета-Прінт, 2019. ​— 1002 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций:​ 
Перерва П. Г., Борзенко В. И., Кобелева Т. А., Косенко А. В., Ткачев М. М., Перевалова Л. В., Аврамова О. Є., Тарасенко И. А., Шуба И. В., Косенко А. П., Глізнуца М. Ю., Дюжев В. Г., Маслак М. В.​