Практикум по философии образования

Пономарьов О. С. Практикум з філософії освіти : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, І. В. Костиря ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 104 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций:​ 
Пономарев ​А. ​С., Костыря И. В.​