Формирование лидерской позиции будущих инженеров в учреждениях высшего технического образования

Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти : навч. посібник / О. Г. Романовський, Т. В. Гура, С. М. Резнік, Ю. І. Панфілов, А. І. Черкашин. І. В. Костиря. В. В. Бондаренко ; ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 194 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Романовский А. Г., Гура Т. В., Pезник С. Н., Панфилов Ю. И., Черкашин А. И., Костыря И. В., Бондаренко В. В.​