Основы электротехники, электроники и микропроцессорной техники

Болюх В. Ф. Основи електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки : навч. посібник / В. Ф. Болюх, В. Г. Данько, Є. В. Гончаров ; ред. В. Г. Данько ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Планета-Прінт, 2019. — 248 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Справка об авторах и перечень их публикаций​: Болюх В. Ф., Данько В. Г., Гончаров Е. В.