Использование метода рекуррентных соотношений для вычисления определителей N-го порядка

Сердюк І. В. Використання методу рекурентних співвідношень для обчислення визначників N-го порядку : навч. посібник / ​І. ​В. ​Сердюк, О. Б. Ахієзер, О. І. Дунаєвська ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 174 с. Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».​
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: Сердюк И. В., Ахиезер E. Б., Дунаевская О. И.