Расчет химических реакторов. Численные методы на языке C#

Розрахунок хімічних реакторів. Числові методи на мові C# : навч. посібник / А. С. Савенков, Л. В. Соловей, Д. М. Дейнека, І. М. Рищенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Панов А. М., 2019. — 308 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: Савенков А. С., Соловей Л. В., Дейнека Д. Н., Рыщенко И. М.