Благодарность кафедре «Технология переработки нефти, газа и твердого топлива»

Кафедра «Технології переробки нафти, газу та твердого палива», 22 січня 2019 року передала в дар 5 примірників монографії «Стандартные методы испытания углей. Классификации углей» авторів И.В. Авгушевич, Е.И. Сидорук, Т.М. Броновец Науково-технічній бібліотеці НТУ «ХПІ».
В книзі розглянуто сучасний стан аналітичної хімії твердого палива.
Представлені основні стандартні методи відбору, приготування проб і випробування вугілля, необхідні для характеристики вугілля з точки зору його раціонального використання і переробки.
Викладено сутність, теоретичне обґрунтування і критична оцінка стандартних методів визначення петрографічного і хімічного складу вугілля і його технологічних властивостей.
Представлені сучасні класифікації та кодифікації викопного вугілля. Наведені приклади маркування та кодифікації вугілля.
Книга є методичним і практичним посібником; призначена для інженерів і техніків виробничих і науково-дослідних лабораторій, які працюють в галузі оцінки якості вугільної продукції. Книга може бути корисна студентам вуглезбагачувальних, енергетичних і коксохімічних спеціальностей вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, а також широкого кола фахівців і підприємців, що працюють в галузі геологорозвідки, видобутку і переробки і торгівлі вугілля.
Колектив кафедри сподівається, що книга стане у нагоді студентам, аспірантам, докторантам та викладачам в галузі переробки твердих копалин горючих копалин та суміжних спеціальностей.