Психология лидерства в бизнесе

Гура Т. В. Психологія лідерства в бізнесі : навч. посібник / Т. Гура, О. Романовський, А. Книш ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 100 с. — (Проект Tempus Elite «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту»). — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Гура Т. В., Романовский А. Г., Книш А. Е.