Чорна металургія в соціально-економічному житті східних слов’ян на території України

Трачук, О. В. Чорна металургія в соціально-економічному житті східних слов’ян на території України (друга половина V-X ст.) / О. В. Трачук ; дар. О. В. Трачук ; ПХДПУ. — Київ : Центр учбової літ., 2017. — 308 с.