Введение в информатику

Безменов М. І. Вступ до інформатики : навч. посібник / М. І. Безменов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 168 с. : табл., рис.
 
Справка о авторах и перечень их публикаций: