Математический анализ. Модульное обучение. Ч. 1

Математичний аналіз. Модульне навчання : практ. курс для студентів техн. спец. : навч. посібник : у 3 ч. Ч. 1 / Н. М. Ясницька, О. Б. Ахієзер, А. А. Боєва, О. А. Геляровська, Ю. І. Зайцев ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 384 с. 

Справка об авторах и перечень их публикаций: 
Ясницкая Н. Н., Ахиезер Е. Б., Боева А. А., Геляровская О. А., Зайцев Ю. И.​