Математический анализ. Модульное обучение. Ч. 3

Математичний аналіз. Модульне навчання : практ. курс для студентів техн. спец. : навч. посібник : у 3 ч. Ч. 3 / Н. М. Ясницька, О. Б. Ахієзер, А. А. Боєва, О. А. Геляровська, Ю. І. Зайцев ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 384 с.