Західноукраїнська трагедія. 1941

Романів, О. Західноукраїнська трагедія. 1941 = Western Ukrainian Tragedy. 1941 / О. Романів, І. Федущак ; Наукове товариство ім. Шевченка, Українознавча б-ка НТШ, Фундація українського вільного ун-ту в США. — 3-тє вид. — Львів : [б. и.], 2008. — 428 с.