Вибрані праці

Багалій, Д. І. Вибрані праці : у 6 т. / Д. І. Багалій. — Т. 4 : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам), Ч. 2 : 1815-1835 гг. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАНУ, Харківська філія, Народна Українська академія, Харківський нац. ун-т, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Харків : НУА, 2005. — 1004 с.