Процессы и аппараты природоохранных технологий. Т. 2

Процеси та апарати природоохоронних технологій : підручник : в 2-х т. Т. 2 / Л. Д. Пляцук, Р. А. Васькін, В. П. Шапорев, Л. Л. Гурец, В. Ф. Моїсєєв, Г. І. Гринь, Є. В. Манойло, І. В. Пітак, Н. Г. Пономарьова, Б. М. Комариста ; Сум. держ. ун-т. — Суми : СумДУ, 2017. — 521 с.  — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Пляцук Л. Д., Васькин Р. А., Шапорев В. П., Гурец Л. Л., Моисеев В. Ф., Гринь Г. И., Манойло Е. В., Питак И. В., Пономарева Н. Г., Комаристая Б. Н.