Правовое регулирование трудовых отношений

Правове регулювання трудових відносин : навч. посібник / Л. В. Перевалова, О. В. Гаєвая, Г. М. Гаряєва, І. В. Лисенко, О. Л. Муренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : ФОП Панов А. М., 2018. — 136 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Перевалова Л. В., Гаевая А. В., Гаряева А. М., Лисенко И. В., Муренко Е. Л.