Технологія виробництва синтетичних і природних клеїв та герметиків

Технологія виробництва синтетичних і природних клеїв та герметиків : лабораторний практикум / Г. М. Черкашина, В. Л. Авраменко, Л. П. Підгорна, О. В. Близнюк ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Технологічний Центр, 2020. — 320 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Черкашина А. Н., Авраменко В. Л., Подгорная Л. Ф., Близнюк А. В.