Технология производства и переработки полимеров медико-биологического назначения

Технологія виробництва та переробки полімерів медико-біологічного призначення : навч. посібник / В. Л. Авраменко, Л. П. Підгорна, Г. М. Черкашина, О. В. Близнюк ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Технологічний Центр, 2018. — 356 с. : рис., табл. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Авраменко В. Л., Подгорная Л. Ф., Черкашина А. Н., Близнюк А. В.