Имитационное моделирование в задачах машиностроительного производства

Імітаційне моделювання в задачах машинобудівного виробництва : навч. посібник / Г. В. Біловол, М. І. Гасанов, О. О. Клочко, О. В. Набока, А. О. Скоркін, О. М. Шелковий ; ред. О. М. Шелковий ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 500 с. : табл., рис.

 
Справка об авторах и перечень их публикаций: Биловол А. В., Гасанов М. И., Клочко А. А., Набока Е. В., Скоркин А. О., Шелковий А. Н.